Raza Halāl Audit Opleidingen.

Need any help? Contact Us

Grondbeginselen van halāl.

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allāh is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol.” Surah al Mā’idah  (de tafel), H5, vers 3


”O gij die gelooft, wijn [alcoholisch] en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Surah al Mā’idah  (de tafel), H5, vers 90


De opleidingen in food en non-food geven inzicht in de principes van halāl-verwerking en auditing. Deelnemers krijgen inzicht in de definitie en concepten van halāl-certificering, primaire verwerking, halāl slachten van dieren en halāl finance en contracten auditing.

Er is een wildgroei wereldwijd van volkomen ongeschoolde Halāl Auditors die noch Shari’ah noch gedegen Audit methoden en technieken hebben geleerd. Deze organisaties en mensen daarachter zijn alleen maar op geld uit. Deze zijn de wereldse dienaren en fraudeurs en een vlek op de beroepsgroep van international Institute of Internal Auditor  (IIA). De Halāl Auditors die wij promoten zijn door Stichting NIRI opgeleid als Certified Professional in Shari’ah, Certified Halāl Auditor en Audit Management.  Meer informatie staan op www.tangali.net en www.razahalalaudit.com.

Hazrat Abu Hurairah (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Profeet Mohammed had gezegd: “Mensen leggen lange smeekbeden voor aan Allāh, hoewel hun voedsel en hun kleding ziek zijn. Hoe kan het bidden van zulke mensen worden geaccepteerd? [wordt dus niet geaccepteerd]” Sahīh Muslim, Tirmizi


Hazrat Jabir hoorde van Hazrat Ka’ab bij Arja (radi Allāhu anhum) dat de Profeet Mohammed had gezegd: “Dat vlees en huid dat gemaakt is van harām (onwettig) inkomen zal het Paradijs niet binnen gaan.” Tabrani, Tirmizi, Bazaz


Hazrat Abu Hurairah (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Profeet Mohammed had gezegd: “Degene die fraudeert behoort niet tot ons.” Sahīh Muslim


Hazrat Ibn Masud (radi Allahu anhu) rapporteerde dat de Profeet Mohammed had gezegd: “Fraude en bedrog zijn in de Hel” Tabrani


Hazrat Ibn Masud (radi Allahu anhu) rapporteerde dat een persoon droge tarwe boven op natte tarwe had gelegd en de Profeet Mohammed had zijn hand daartussen gestoken [om te controleren] en zei: “Degene die bedriegt is niet van ons.” Sahīh Muslim, Ibn Majah


Het is gerelateerd in het rapport van Hazrat Hakim bin Hazam (radi Allāhu anhu) dat wanneer de koper en de verkoper de waarheid vertellen er zegen is, maar als ze iets verbergen en leugens vertellen, wordt zegen weggenomen. Door valse eed, hoewel de goederen zijn verkocht, is de zegen verdwenen. [wie geen zegen heeft zal straf op de Dag des Oordeels ondergaan]. Sahīh Bukhārī, Sahīh Muslim


Hazrat Abu Zar (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Profeet Mohammed had gezegd: “Op de Dag des Oordeels zal Allāh niet eens met een glimp naar iemand kijken die zijn goederen met valse eed had verkocht.” Sahīh Bukhārī

Home Over RHA Opleidingen

Online

Raza Halāl Opl.

Home

Over RHA

Certificering

Studievoorwaarden

Privacy Policy

Stichting NIRI

Rooseveltstraat 86

Kamer 1421

2321 BM Leiden


Email: info@razahalalaudit.online

Follow us!

Voor info bel: 084 003 6293

Websites

www.tangali.net

www.bizz-controller.online