Raza Halāl Audit Opleidingen.

Need any help? Contact Us

Grondbeginselen van halāl.

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allāh is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol.” Surah al Mā’idah  (de tafel), H5, vers 3


”O gij die gelooft, wijn [alcoholisch] en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Surah al Mā’idah  (de tafel), H5, vers 90


De opleidingen in food en non-food geven inzicht in de principes van halāl-verwerking en auditing. Deelnemers krijgen inzicht in de definitie en concepten van halāl-certificering, primaire verwerking, halāl slachten van dieren en halāl finance en contracten auditing.

HomeOver RHAHalal Auditor

Online

Raza Halāl Opl.

Home

Over RHA

Certificering

Studievoorwaarden

Privacy Policy

Rooseveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenEmail: info@razahalalaudit.online

Follow us!

Voor info bel: 084 003 6293

Mobiel